≤стор≥¤ ѕослуги  онтакти ѕартнери √оловна

ќ—¬≤“ј

ѕроведенн¤ сем≥нар≥в- трен≥нг≥в по плануванню

≥ орган≥зац≥њ соц≥альноњ роботи.

« метою п≥двищенн¤ профес≥онал≥зму церковних орган≥зац≥й, ¤к≥ зд≥йснюють проекти соц≥ального служ≥нн¤ ≥ п≥двищенн¤ ¤кост≥ проектноњ д≥¤льност≥ було орган≥зовано ≥ проведено трен≥нги при сп≥вроб≥тництв≥ та безпосередн≥й методичн≥й п≥дтримц≥ Ќац≥онального ”н≥верситету " иЇво-ћогил¤нська јкадем≥¤" ≥ ф≥нансов≥й п≥дтримц≥ —х≥дно - Ївропейського оф≥су ¬сесв≥тньоњ –ади ÷ерков:

1. 1-3 лютого 2001 року,  ињв,

2. 14-16 березн¤ 2002 року,  ињв,

3. 19-21 червн¤ 2002 року,  ињв,

4. 29 29 листопада - 2 грудн¤ 2002 року,  ињв,

5. 22-25 вересн¤ 2003 року,  ињв.

«адача трен≥нг≥в пол¤гала в тому, щоб надати його учасникам необх≥дну теоретичну ≥нформац≥ю про проект ≥ його особливост≥, а також створити умови дл¤ закр≥пленн¤ практичних навик≥в, необх≥дних при складанн≥ проект≥в.

¬ трен≥нгах брали участь в≥д 20 до 25 чолов≥к, ¤к≥ працюють в проектах соц≥альноњ допомоги нужденним. ѕрограма була розрахована на три дн≥ роботи ≥ передбачала ¤к теоретичний виклад матер≥алу, так ≥ практичну роботу з виконанн¤ навчальних завдань.

ѕ≥д час трен≥нг≥в увагу прид≥л¤ли етичним ≥ моральним питанн¤м -необх≥дност≥ надавати реальн≥ соц≥альн≥ послуги нужденним категор≥¤м населенн¤ ”крањни, зг≥дно основних принцип≥в христи¤нського милосерд¤ ≥ доброд≥йност≥, принцип≥в взаЇмовиг≥дного сп≥вроб≥тництва церковних, державних ≥ громадських орган≥зац≥й в ≥м'¤ дос¤гненн¤ загальних ц≥лей; а також усв≥домлювати необх≥дн≥сть набувати знань ¤к платформи дл¤ ефективноњ ≥ профес≥йноњ роботи ≥ т.д.

”часникам тренинг≥в видававс¤ дидактичний матер≥ал, розроблений сп≥льно з≥ Ўколою соц≥альноњ роботи Ќј” ћј ≥ —х≥дно-Ївропейським оф≥сом ¬–÷.

 

 ѕроведенн¤ конференц≥й, сем≥нар≥в ≥ круглих стол≥в по актуальних

соц≥альних проблемах.

¬≥дд≥лом благод≥йност≥ були орган≥зован≥ ≥ проведен≥ наступн≥ заходи:

Hosted by uCoz